Nasze Warunki Umowy rentalcars.com jest marką należącą do grupy TravelJigsaw Limited, firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii ( number rejestracyjny: 05179829) pod adresem 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA.
W procesie rezerwacji rentalcars.com pełni funkcję pośrednika. Działamy zawsze w najlepiej pojętym interesie naszego klienta. Każdorazowo dokładamy wszelkich starań, aby przedstawiane przez nas oferty dopasowane były zarówno do specyficznych warunków, które nakłada dostawca lokalny, jak również do odgórnych uregulowań obowiązujących na terenie kraju, w którym dochodzi do wypożyczenie pojazdu.
Przedstawione poniżej warunki odnoszą się do każdej rezerwacji, której klient dokona za naszym pośrednictwem i w wielu kwestiach zawierają najistotniejsze (wiążące) postanowienia. Zanim dokonają Państwp rezerwacji poprzez naszą stronę internetową, prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Umowy i ich akceptację. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jakimkolwiek z punków, należy przerwać proces rezerwacji. Twój kupon / potwierdzenie rezerwacji samochodu za pośrednictwem strony internetowej rentalcars.com oznacza że przeczytali Państwo, zrozumieli i akceptują Warunki Umowy na daną grupę samochodów z danym dostawcą lokalnym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy kierować wszelkie zapytania na adres mailowy: rezerwacja@rentalcars.com lub też o kontakt z naszym Centrum rezerwacji pod darmowym numerem telefonu (00)800 121 4646
Zdarzają się sytuacje, w których nie możemy potwierdzić ostatecznie, że samochód który został zarezerwowany u naszego dostawcy będzie w danym terminie dostępny. Klient zostanie o tym poinformowany przed, lub wkrótce po złożonym zamówieniu. Przez 48 godzin od dokonania rezerwacji podejmiemy jednak poszukiwania mające na celu potwierdzenie wybranego samochodu mając dostęp do szerokiego wyboru dostawców lokalnych. O wynikach poszukiwań będą Państwo na bierząco informowani mailowo lub telefonicznie. Brak floty z jednym dostawcą nie oznacza jego braku z innym. Dołożymy wszelkich starań aby potwierdzić wybrany samochód lub podamy możliwości wyboru.
Ważne informacje Dowód rezerwacji / kupon musi zostać przedstawiony w trakcie odbioru samochodu w określonej lokalizacji. rentalcars.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przypadki odmowy wydania pojazdu spowodowane nie okazaniem właściwych dokumentów takich jak dowód tożsamości, prawo jazdy, karta kredytowa czy kopon/dowód rezerwacji rentalcars.com.
rentalcars.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opłaty naliczone w punkcie odbioru pojazdu, pod którymi złożyli Państwo swój podpis.
rentalcars.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za czyny i skutki spowodowane przez osoby prowadzące pojazd pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, nieodpowiedzialnego prowadzenia samochodu, korzystania z dróg szutrowych. W przypadku podobnego postępowania (nie wymieniliśmy wszystkich możliwych nieodpowiedzialnych zachowań), główny czy dodatkowi kierowcy zobowiązani są do zaakceptowania wszelkich konsekwencji swoich czynów.
Co zawiera cena? W cenę wliczony jest: nielimitowany przebieg (wyjątek stanowi wynajem określonych samochodów na terenie Kanady i Australii oraz pojazdów specjalnych), ubezpieczenie (ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży (AC), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – zobacz: WAŻNE INFORMACJE PONIŻEJ, podatki i opłaty lotniskowe.
*W Kanadzie nielimitowany przebieg jest dostępny w większości lokalizacji. # Niektóre przypadki należy skonsultować z naszym Centrum Rezerwacji.
CDW Collision Damage Waiver CDW obniża ryzyko wynajmu z całkowitej wartości szkody, do równowartości depozytu. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy kierowca z premedytacją dokona uszkodzenia pojazdu, w momencie poniesienia szkody znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków odurzających lub też korzysta z pojazdu w sposób niedozwolony. Przykładem złej eksploatacji pojazdu może być prowadzenie poza drogami utwardzanymi lub udostępnianie pojazdu osobie trzeciej ale nie będącej dodatkowym kierowcom w związku z czym nie objętej ubezpieczeniem. CDW bierze odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdu, jego części oraz za akcesoria. W większości przypadków szyby, opony, podwozie, kluczyki nie są objęte ubezpieczeniem. Mogą wystąpić wyjątki od tej reguły, dlatego polecamy aby dokładnie zapoznać się z warunkami dotyczącymi tego zagadnienia na dany wynajem w wybranej lokalizacji.
Theft Waiver Ubezpieczenie na wypadek kradzieży, obniża ryzyko najmu w przypadku kradzieży albo szkody odniesionej podczas próby kradzieży auta, do równowartości depozytu. W przypadku istnienia jakichkolwiek poszlak potwierdzających, że osoba wynajmująca samochód była zamieszana w kradzież, Wynajmujący obarczony zostaje pełną odpowiedzialnością za ten czyn i zobowiązany będzie pokryć wszystkie koszty wliczjąc kupno nowego pojazdu.
Ważne Informacje Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia samochodu obowiązującymi w lokalizacji, w której odbierasz samochód. Ubezpieczenia dla osób trzecich mogą wykluczać krewnych oraz członków rodziny lub osób zamieszkałych z głównym kierowcą pod tym samym adresem lub podróżujących z nim jednym samochodem. W lokalizacji odbioru pojazdu zawsze dostępne są ubezpieczenia dodatkowe. Niekiedy są już wliczone w ubezpieczenie od podróży, wykupione podczas zakupu wycieczki czy oferowane przez Bank po otwarciu odpowiedniego rachunku. rentalcars.com poleca dobrze zapoznać się z zakresem swojego ubezpieczenia wliczonego w wynajem pojazdu. Radzimy także wykupić dodatkowe ubezpieczenie obejmujące dzieci i pozostałych bliskich, którzy będą podróżować wynajętym samochodem.
Co nie jest wliczone w cenę? Paliwo (nie jest wliczone tylko w standardowym pakiecie z niektórymi dostawcami w Ameryce Północnej), Personal Accident Insurance (chyba, że jest ono wyszczególnione na twoim kuponie rentalcars.com); wyposażenie dodatkowe; zniesienie wkładu własnego ‘excess’ (chyba, że jest ono wyszczególnione na twoim kuponie rentalcars.com); opłaty odbioru poza godzinami pracy biura wypożyczalni w miejscu odbioru samochodu; parking i mandaty czy winiety wliczając opłaty za autostrady; opłaty za dodatkowego kierowcę i opłaty za młodego kierowcę (jeśli mają zastosowanie). Wszystkie wyżej wymienione opłaty muszą zostać uregulowane lokalnie podczas odbioru samochodu. W niektórych lokalizacjach, w celu
zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności głównego kierowcy, kient zostanie poinformowany o dodatkowych dostępnych w danym momencie ubezpieczeniach z których może ale nie musi skorzystać. Jeśli planują Państwo wyjazd poza granice kraju, w którym pojazd został wynajęty, dodatkowe ubezpieczenie może być warunkiem wymaganym. Wyposażenie i usługi płatne na miejscu mogą podlegać opodatkowaniu.
Ubezpieczenie Kierowców i Pasażerów (Personal Accident Insurance) To opcjonalne ubezpieczenie może być wliczone w wakacyjne ubezpieczenie (prosimy o sprawdzenie z przewoźnikiem lub organizatorem wczasów tudzież firmą ubezpieczeniową). Jeśli chcą Państwo wykupić Ubezpieczenie Kierowców i Pasażerów, wachlarz możliwość będzie oferowany przez autowypożyczalnię lokalną podczas odbioru samochoduyć
Zwrot kosztów Ubezpieczenia Wkładu Własnego Przy odbiorze samochodu, dostawca będzie wymagał wniesienia depozytu zabezpieczającego, na pokrycie wkładu własnego ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek szkód powstałych w trakcie wynajmu z winy głównego kierowcy lub też dodatkowych kierowców, dostawca ma prawo zatrzymać równowartość wpłaconego depozytu na poczet poniesionych szkód. Wysokość depozytu będzie wyszczególniona w Warunkach Umowy podczas rezerwacji. W momencie wykupienia, przed odbiorem samochodu, naszego Zabezpieczenia Wkładu Własnego, rentalcars.com gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku ze szkodami wyrządzonymi w trakcie wynajmu pojazdu (opłaty administracyjne nie podlegają zwrotowi).
Ubezpieczenie Wkładu Własnego zostanie zwrócone lecz podlega ono pewnym warunkom które muszą być spełnione. Należy wysłać do rentalcars.com kopie nastepujacych dokumentow:
 Raport Wypadku dostawcy - zazwyczaj zostaje on wystawiony przed ukończeniem rezerwacji
 Raport Policyjny gdy w wypadku uczestniczyły osoby trzecie czy też doszło do interwencji polizji.
 Dokumeny wydania i zdania samochodu które będą uwzględniać kwotę pobraną za wyrządzoną szkodę
 Dowód pobranej sumy Wkładu Własnego z karty kredytowej przez dostawcę lokalnego
W przypadku uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie, dostawca lokalny wraz z ubezpieczycielami dokona weryfikacji roszczeń. W momencie potwierdzenia winy osoby trzeciej, dostawca lokalny dokona zwrotu pobranego wkładu własnego. W przypadku roszczeń z tytułu zwrotu kosztów w związku z zakupieniem produktu rentalcars.com Zabezpieczenie Wkładu Własnego, rentalcars.com będzie wymagać potwierdzenia dostawcy lokalnego o orzeczeniu winy osób trzecich przed wypłaceniem jakichkolwiek należności.
Dokumenty te muszą zostać wysłane w ciągu 28 dni od zakończenia rezerwacji na adres Działu Obsługi Klienta rentalcars.com: dzialobslugiklienta@rentalcars.com. Podmioty nie objęte Ubezpieczeniem CDW przez dostawcę lokalnego nie zostaną zwrócone przez Produkt Zabezpieczenie Wkładu Własnego rentalcars.com Pełne szczegóły warunków Ubezpieczenie CDW łącznie z wyjątkami zostaną wyszczególnione przez dostawcę lokalnego i znajdować się będą w Warunakch Umowy
Przykładowe podmioty nie objęte ubezpieczeniem przez większość autowypożyczalni to:
 Uszkodzenia szyb, wnętrza, mienia osobistego, ogumienia, dachu czy podwozia
 Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy/ i narkotyków tudzież środków odurzających
 W przypadku gdy osoba prowadząca samochód nie była objęta ubezpieczeniem w umowie z dostawcą
 Opłaty za holowanie czy uszkodzenia wynajmowanego pojazdu podczas holowania przez osoby trzecie nie prowadzące zarejestrowanej działalności przeznaczonej do tego celu
 Poruszanie się po drogach szutrowych czy ewentualne koszty uszkodzeń immobilizacji związanych z poruszaniem się po tych drogach
 W przypadku gdy samochód był użytkowany nieodpowiedzialnie wliczając lekkomyślną jazdę po drogach nieutwardzonych czy polnych
 Uszkodzeń mienia w samochodzie czy osób które ucierpiały będąc w samochodzie podczas wypadku
 Kradzieży samochodu
 Opłaty administaracyjne związane z wypadkiem/uszkodzeniem samochodu
W przypadku niektórych z powyższych przypadków, odpowiedzialność za wkład własny nie zostanie zniesiona a kierowca może być pociągnięty to odpowiedzialności za zwrot wszystkich kosztów za uszkodzenia/zniszczenia samochodu nawet przewyższających depozyt wkładu własnego W celu uzyskania wiecej informacji, prosimy nie zwlekać z kontaktem z Centrum Rezerwacji rentalcars.com.
Depozyt i Bak Paliwa Większość firm wynajmujących przed wydaniem pojazdu, wymaga od wypożyczającego wniesienia depozytu na pokrycie kosztów paliwa, wkładu własnego i innych ewentualnych opłat. Standardowo przyjętą formą zabezpieczenia depozytu jest zablokowanie środków na karcie kredytowej głównego kierowcy. Obowiązkiem wynajmującego jest przedstawienie karty kredytowej w momencie odbioru. Dostawcy lokalni bardzo RZADKO akceptują gotówkę, prosimy o kontakt z naszym Centrum Rezerwacji w celu sprawdzenia możliwości
Opłaty za odbiór poza godzinami pracy W większości lokalizacji samochód może zostać wydany poza godzinami pracy . Chętnie doradzimy jakie są procedury w przypadku odbioru poza godzinamy czy też zmiany godziny w już istniejącej rezerwacji. Dostawca lokalny zawsze zastrzega sobie prawo do odmowy i wymaga wcześniejszego potwierdzenia odbioru o wymaganej godzinie. rentalcars.com potwierdzi odbiór poza godzinami z dostawcą i poinformuje klienta o możliwościach oraz ewentualnych opłatach tak szybko jak to możliwe. Dlatego też ważne jest aby każdy klient chcący odebrać samochód poza godzinami pracy biura, skontaktował się z Centrum Rezerwacji rentalcars.com tak szybk jak to tylko możliwe. W przypadku odmownej odpowiedzi z danym dostawcą, rentalcars.com sprawdzi możliwości z innymi dostawcami dostępnymi w danej lub pobliskiej lokalizacji. W razie opóźnień lotu przewoźnika co spowoduje że odbiór pojazdu będzie możliwy poza godzinami pracy danego biura lokalnego, może zaistnieć konieczność poniesienia przez kierowce dodatkowych kosztów, płatnych na miejscu.
Minimalny i maksymalny wiek W większości lokalizacji odbioru, minimalny wiek kierowcy wynosi 21 lat. Dodatkowe opłaty mogą zostać naliczone przez określonych dostawców w określonych krajach dla kierowców, którzy mają mniej niż 25 lat, a więcej niż 65 lat; jeżeli prawidłowy wiek kierowcy został wpisany w momencie wyszukiwania auta, poinformujemy Państwa o dodatkowych opłatach z tego tytuły. Prosimy dokładnie sprawdzać i czytać warunki wynajmu dt. minimalnego i maksymalnego wieku kierowcy. Restrykcje dt. minimalnego wieku kierowcy w przypadku wynajmu większych typów aut, mogą zostać podwyższone w wybranych lokalizacjach. Prosimy o kontakt z naszym Centrum Rezerwacji, jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące powyższych restrykcji.
Dodatkowi kierowcy Może zaistnieć konieczność opłaty extra za dodatkowego kierowcę, wnoszonej na miejscu (chyba, że inne informacje znajdują się na kuponie/ dowodzie rezerwacji rentalcars.com). W zależności od podpisanych koktraktów z każdym dostawcą lokalnym czy obecnych promocji, dodatkowi kierowcy mogą być wliczeni w cenę wynajmu przykładem jest Pakiet Premium w USA czy niektórzy dostawcy w Hiszpanii. Zawsze, polecamy skontaktować się mailowo czy telefonicznie z rentalcars.com w celu uzyskania dokładnych informacji i możliwości.
Okres wynajmu/ Stawki Naliczania Okresy wynajmu liczone są według 24 godzinnych stawek. Przykładowo przy odbiorze samochodu o godzinie 11, w związku z dobowym naliczaniem, oczekiwany zwrot samochoddu to godzina jedenasta każdego kolejnego dnia. Zwrot po tej godzinie spowoduje automatyczne naliczanie kolejnej doby. Po odbiorze samochodu, kolejne przedłużenia wynajmu czy poźniejszy niż zakontraktowany zwroty pojazdu, będzie wiązać się z naliczeniem stawek lokalnych mogących przybierać wyższe wartości. Zwrot samochodu po okre
Wcześniejsze zwroty/Przedłużenia wynajmu Czas trwania wynajmu samochodu zaczyna się i kończy zgodnie z podaną – zaznaczoną na twoim kuponie – godziną odbioru i zwrotu auta. Cena która została potwierdzona z momencie rezerwacji jest naliczana według 24 godzinnych stawek. Jeśli życzą sobie Państwo przedłużyć wypożyczenie samochodu po odbiorze pojazdu czyli zwrócić pojazd później niż jest to wskazane na kuponie, naliczona zostanie opłata, obliczona według stawek lokalnych, które mogą być wyższe. Prosimy o kontakt z Centrum Rezerwacji w celu przedłużenia zwrotu już odebranego pojazdu a nasi konsultanci sprawdzą możliwości i ewentualne koszty dodatkowe. rentalcars.com nie zwraca kosztów za samochody oddane przed planowanym czasem zakończenia wynajmu.
Wynajem w jedną stronę Wynajem w jedną stronę musi być potwierdzony wcześniej i może wiązać się z dodatkowymi kosztami, płatnymi na miejscu. Po otrzymaniu rezerwacji niezwłocznie skontaktujemy się z klientem i poinformujemy o koszcie tej usługi przed potwierdzeniem samochodu i wysłaniem kuponu/ dowodu rezerwacji. Rezerwacja nie zostanie zrealizowana bez zaakceptowania opłaty w jedną stronę. W razie nie otrzymania potwierdzenia i akceptacji opłaty w jedną stronę, rentalcars.com dokona anulacji rezerwacji.
Dodatkowe wyposażenie Foteliki/podstawki dla dzieci i bagażniki na dach oraz wszelkie dodatkowe wyposażenie na życzenie klienta, są realizowane na żądanie. rentalcars.com dołoży wszelkich starań aby zaspokoić potrzeby klienta zamawiając wyposażenie u dostawcy jednak nie gwarantuje ich
dostępności. W związku z wymogiem wyposażenia auta w fotelik dla dziecka, należy zawsze zapoznać się z obowiązującymi wymogami danego kraju przed rozpoczeciem wynajmu. W większości przypadków należy za nie zapłacić na miejscu jednak ich rezerwacji należy dokonać jak najszybciej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem a najlepiej podczas rezerwacji samochodu w sekcji Wyposażenie. Po dodatkowe informacje i ewentualne koszty za wyposażenie należy kontaktować się z naszym Centrum Rezerwacji.
Podstawienie i odbiór Konieczność wniesienia dodatkowej opłaty może wystąpić w przypadku odbioru samochodu poza godzinami pracy biura lokalnego – nawet jeśli jest to spowodowane opóźnieniem lotu. W niektórych lokalizacjach, istnieje możliwość dostawy i odbioru auta do/z miejsca pobytu. W takim przypadku pełny adres i czas podstawienia samochodu musi zostać podany w momencie rezerwacji. Usługi te mogą pociągać za sobą dodatkowe koszty. Prosimy pamiętać że dostawa czy odbiór na teren prywatnych posesji, nie zostanie zrealizowany. W okresie letnim niektóre wypożyczalnie na lotniskach otwarte są 24 godziny na dobe.
Podróż poza granice kraju wynajętego pojazdu Jeśli zamierzasz udać się poza granice kraju, w którym odbierasz samochód, jesteś zobligowany powiadomić o tym nasze Centrum Rezerwacji. W przypadku przekraczania granicy mogą nastąpić pewne ograniczenia np. Australia. Wówczas może wystąpić potrzeba okazania dodatkowej dokumentacji. Za podróż do niektórych państw należy także uiścić opłatę za dodatkowe ubezpieczenia poza granicami. Płatność za tego rodzaju usługi będzie mieć miejsce lokalnie podczas odbioru samochodu. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo kontaktując się w naszym Centrum Rezerwacji.
Zmiany w twojej rezerwacji nie podlegają żadnym dodatkowym kosztom. W przypadku anulacji, klient zobligowany jest powiadomić rentalcars.com podając przyczynę. Poniżej zamieszczamy koszty anulacji:
Anulacja przed odbiorem samochodu i opłacona w całości, gwarantuje zwrot 100% ceny.
Zmiany rezerwacji, dotyczące wydanego potwierdzenia rezerwacji, przed odbiorem samochodu mogą być dokonane bez dodatkowych opłat. Rezerwacje, za które została pobrana pełna opłata podczas rezerwacji, mogą zostać anulowane bez dodatkowych opłat, jeżeli zostaniemy poinformowani minimum 48 godzin przed odbiorem samochodu. Podczas anulacji rezerwacji zabezpieczonej depozytem, jego wysokość będzie wówczas pobrana na poczet anulacji. Na wszystkie rezerwacje anulowane w czasie krótszym niż 48 godzin będzie nałożona opłata w wysokości trzech dni wynajmu lub w wysokości depozytu,w zależności która z nich jest wyższa. Takie same warunki będa obowiązywać w przypadku niepojawienia się osoby wypożyczającej w danej lokalizacji, brak możliwości odebrania pojazdu w związku z przedstawieniam nieodpowiedniej lub niekompletnej dokumentacji. rentalcars.com niestety nie jest w stanie zwrócić jakiejkolwiek kosztów za niewykorzystane dni, w przypaku zwrócenia pojazdu do danej lokalizacji przed zakontraktowaną datą oddania. W celu anulowania rezerwacji prosimy o zalogowanie się do platformy ‘Zarządzaj Rezerwacją’ na stronie internetowej www.rentalcars.com podając adres mailowy i numer referencyjny lub też o kontakt telefoniczny z naszym Zespołem Rezerwacji pod darmowy numer: (00) 800 1212 454. Prosimy pamiętać iż wymagene będzie podanie numeru referencyjnego rezerwacji.
rentalcars.com rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian w twojej rezerwacji, jeżeli zaistnieje taka konieczność. O wszystkich zmianach klient zostanie poinformowany przed
terminem odbioru samochodu tak szybko jak to tylko możliwe telefonicznie lub mailowo. (przed terminem odbioru samochodu).
Dokumentacja Twój kupon / dowód rezerwacji zostanie wysłany w ciągu 72 godzin, od momentu przyjęcia przez nas rezerwacji. Warunkiem rozpoczęcia tych czynności jest podanie prawidłowych danych kontaktowych, powiadomienie nas o wszystkich szczegółach lotu: kod przewoźnika i godzina przylotu jeśli odbiór samochodu ma miejsce na lotnisku zaraz po przylocie. Prosimy pamiętać iż w rzadkich przypadkach niektóre grupy samochodów muszą zostać dodatkowo potwierdzone przez dostawcę lokalnego co wiąże się z 72 godzinnym okresem oczekiwania w przypadkach odbioru samochodu w okresie dłuższym niż 72 godziny od momentu dokonania rezerwacji. W momencie odbioru w okresie krótszym niż 72 godzin czas oczekiwania zostanie odpowiednio zmniejszony a dostawcy lokalni zobowiązani są potwierdzić samochód jak najszybciej. rentalcars.com dokłada wszelkich starać aby czas oczekiwania był jak najkrótszy a klient na bierząco jest informowany o etapie i potwierdzania samochodu. rentalcars.com nie ponosi odpowiedzialności za opłaty naliczane lokalnie lub wynajmy odrzucone na skutek nie okazania przez klienta kuponu / dowodu rezerwacji w momencie odbioru auta. Prosimy o upewnienie się przed rozpoczęciem podróży że odpowiednie dokumenty zostały wydrukowane i będą Pąństwo w stanie przedstawić dostawcy na miejscu: dowód tożsamości, prawo jazdy i kartę kredytową wraz z kuponem rentalcars.com.
Prawo jazdy Kierowcy muszą okazać kompletną wersję tego dokumentu ważną na okres przynajmniej 1 roku (w niektórych lokalizacjach 2 lat – prosimy o sprawdzenie z naszym Centrum Rezerwacji). Od klienta posiadającego brytyjskie prawo jazdy wymagane jest nowe plastikowe prawo jazdy ze zdjęciem a wraz z nim należy okazać dokumentację papierową. Nasze Centrum Rezerwacji musi zostać poinformowane o jakichkolwiek zmianach dotyczących adnotacji administracyjnych lub policyjnych dokonanych w prawie jazdy wynajmującego, bowiem na ich podstawie rentalcars.com zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji. Wszyscy prowadzący samochód powinni mieć przy sobie prawo jazdy przez cały okres wynajmu, na wypadek konieczności okazania go lokalnym organom prawnym. Wszystkie koszty wynikające z nie okazania przez wynajmującego prawa jazdy nie podlegają zwrotowi.
Grupy samochodów Wszystkie samochody posiadają określony limit ładowności i ubezpieczone są na maksymalną ilość pasażerów. rentalcars.com nie ponosi odpowiedzialności za samochody nie odpowiadające błędnie dobranej przez klienta liczbie pasażerów i bagażu. Przybliżone dane dotyczące dopuszczalnej ładowności oraz dozwolonej liczby pasażerów dla danego pojazdu, znajdziesz na stronie internetowej rentalcars.com. W przypadku odmowy wydania samochodu, wynikającej z niedostosowania faktycznej ilości pasażerów lub bagażu do parametrów danego pojazdu, rentalcars.com nie dokonuje zwrotu kosztów za wynajem. rentalcars.com nie jest w stanie zagwarantować dostępności wybranej przez klienta marki i modelu samochodu. Pojazd wskazany w twoim potwierdzeniu rezerwacji jest jedynie przykładem dotyczącym preferowanej grupy samochodu i może zostać zastąpiony samochodem o zbliżonych parametrach z tej samej grupy, bądź lepszym.
Zastrzeżenia dotyczące wynajmu samochodów Autowypożyczalnia lokalna zastrzega sobie prawo do odmowy dostarczenia zarezerwowanego samochodu każdej osobie, którą zaklasyfikuje jako niezdolną do prowadzenia pojazdu lub która nie okaże wymaganych dokumentów. rentalcars.com nie
ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez wynajmującego warunków wynajmu a w związku z czym nie zwraca wynikających z tego tytułu żadnych kosztów.
Reklamacje Jeśli w jakikolwiek sposób jesteś niezadowolony ze standardu auta przy jego odbiorze, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu autowypożyczalni na miejscu podczas odbioru. W przeciwnym razie rozwiązanie twoich późniejszych zastrzeżeń dotyczących standardu wynajętego auta, może stanowić poważny problem. Zawsze mogą Państwo skontaktować się z naszym Wszelkie zażalenia prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta: dzialobslugiklienta@rentalcars.com, przez okres trzech miesięcy od dnia dokonania zwrotu samochodu.
Usterki mechaniczne / Wypadki W przypadku awarii auta lub wystąpienia usterek mechanicznych, klient jest zobligowany jak najszybciej (w ciągu 24 godzin) powiadomić o tym autowypożyczalnie lokalną. Wypożyczalnia ma obowiązek naprawić pojazd lub wydać nowy. Jeżeli wynajmujący uczestniczy w wypadku, jego obowiązkiem jest powiadomić lokalną policję, a także firmę w której wynajmuje pojazd. Ważne jest aby zachować kopie całej sporządzonej dokumentacji, koniecznej do roszczeń z tytułu ubezpieczenia.
rentalcars.com jako pośrednik w wynajmie samochodów, skontaktuje się z lokalnym dostawcą. Klient podlega Terminom i Warunkom określonym w umowie oraz prawu obowiązującemu w kraju dokonywania wynajmu. rentalcars.com nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niedogodności i straty wynikające z: powództwa cywilnego, skutków toczonych sporów przemysłowych, działalności terrorystycznej, katastrof naturalnych, nuklearnych, pożaru bądź gwałtownych zmian warunków atmosferycznych, nieusuniętych problemów technicznych związanych z transportem, zamknięcia lub tłoku na lotniskach czy portach, odwołania rozkładów lotów oraz finansowej upadłości linii lotniczych.
Podstawowe informacje oraz obowiązujące Warunki Umowy aktualne są w momencie publikacji
Wynajem pojazdu w USA Wszystkie wynajmowane na terenie USA samochody, posiadają zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia od roszczeń osób trzecich, będącego wymaganym ustawowym minimum. Jednakże kwota tego ubezpieczenia może przyjmować niską wartość $5000 (prosimy przeczytaj Ważne Informacje)
Dodatkowe ubezpieczenia od odpowiedzialności (SLI)/ rozszerzona ochrona (EP) W wielu stanach prawo lokalne wymaga, by ubezpieczenie zawierało nielimitowane pokrycie od roszczeń osób trzecich. W przypadku wynajmu na terenie USA ubezpieczenie EP lub SLI zawiera w sobie wszystkie niezbędne warianty ubezpieczeń. EP/SLI stanowi pokrycie dla wynajmującego na wypadek uszkodzeń ciała i utraty własności (ale nie wynajmowanego auta), skutków wypadków z udziałem wynajmowanego auta do maksymalnych kosztów całkowitej ochrony w kwocie 1 miliona ($US).
Zabezpieczenie Kierowcy Podlegającego Ubezpieczeniu UMP UMP chroni wynajmującego, członków jego rodziny i pasażerów podróżujących w wynajmowanym aucie, do kwoty $1,000,000 nie sumujących się odszkodowań za uszkodzenia ciała doznane w trakcie prowadzenia wypożyczonego auta, spowodowane przez
innego kierowcę, nie posiadającego w ogóle ubezpieczenia lub posiadającego minimalne ubezpieczenie, lub przez innego kierowcę który zbiegł z miejsca wypadku.
Minimalny lokalny depozyt w USA wynosi 100 $US, a posiadacz karty kredytowej musi być głównym gierowcą, w innym razie dodatkowy kierowca zostanie obciążony kosztami.
Warunki Twojej umowy z rentalcars.com Niezależnie od tego, jaką formę składania rezerwacji wybierzesz, ważna jest twoja znajomość procedur formułowania umowy pomiędzy tobą a rentalcars.com.
Oto wymagane dla zawarcia umowy kroki techniczne procesu rezerwacji:
Po uzgodnieniu wysokości ceny za wynajem, które odbywa się telefonicznie bądź przez Internet, staramy się zachęcić osobę zainteresowaną do skorzystania z naszej oferty. Wówczas nie jest jeszcze ona nabywcą naszego produktu. Klient staje się nim dopiero w momencie przekazania nam telefonicznie swojej decyzji o zakupie, wybranej oferty, bądź gdy na stronie www.rentalcars.com wybierzesz opcję „rezerwuj teraz”. Po dopełnieniu powyższych kroków, rentalcars.com zatwierdzi twoją rezerwację, pod warunkiem, że wcześniej otrzyma pełną kwotę zapłaty za rezerwację. Wówczas wyśle do klienta potwierdzenie rezerwacji / kupon. Wykonanie tych czynności oznacza zawarcie umowy pomiędzy klientem a rentalcars.com dotyczącej wybranej przez niego oferty. Umowa ta jest pełnomocna i zobowiązuje obydwie strony do przestrzegania zawartych w niej postanowień.
rentalcars.com ponosi odpowiedzialność za potencjalne straty klienta wynikające z faktu niewywiązania się z postanowień umowy. Jako że straty te są możliwe do przewidzenia i oszacowania mogą ulec weryfikacji przez strony umowy w trakcie jej formułowania. rentalcars.com nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty nie wynikające bezpośrednio z potencjalnych szkód nieprzewidzianych wcześniej w warunkach umowy.
rentalcars.com jako pośrednik współpracując z firmami dostarczającymi samochody na wynajem, nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub za zwłokę w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków, wynikających z postanowień rezerwacji, spowodowane czynnikami niemożliwymi do przewidzenia. Jeżeli przeszkody w dopełnieniu warunków umowy i rezerwacji (spowodowane wspomnianymi czynnikami) potrwają dłużej niż przez 14 kolejnych dni, rentalcars.com ma prawo zakończyć i anulować daną rezerwację, dając klientowi 14 dniowy okres wypowiedzenia.
Opinie klientów Opinie klientów są przesłane na naszej stronie internetowej tylko w celu informowania klientów o ocenie jakości usług danej wypożyczalni oraz są one wykorzystywane w części lub w całości przez rentalcars.com na naszej stronie internetowej, platformach social media, subskrypcjach mailowych, specjalnych biuletynach promocyjnych, aplikacjach mobilnych i innych kanałach informacyjnych, które posiada, używa lub kontroluje firma rentalcars.com. rentalcars.com zastrzega sobie prawo do zmiany, odmowy lub usunięcia opinii wedle własnego uznania.
Opinie wyrażają osobiste wrażenia klientów rentalcars.com, którzy wypełnili ankietę po skończonym wynajmie. Opinie