Organisatie-Algemene voorwaarden van de verhuurder
1. Bemiddeling

De verhuurder bemiddelt voor uw huurauto’s, in velerlei vakantiegebieden tegen aantrekkelijke vaste prijzen. Het huurcontract (zie artikel 11.) wordt ter plaatse met lokale autoverhuurders tegen diens condities afgesloten. Neem de informatie op de voucher en diens bijlagen in acht.

2. Inbegrepen prestaties

a) All Risk met eigen risico (Basis pakket): De aangegeven prijzen bevatten steeds de volgende prestaties: - Onbegrensd aantal kilometers, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld. - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering* (verzekerd bedrag meestal beperkt in overeenstemming met de plaatselijke voorwaarden of bijkomende verzekering door de plaatselijke verhuurder; zie artikel 25.) - Volledig-cascoverzekering* (z.g. All-risk) en voertuigdiefstalverzekering (met eigen risico) - Luchthavenbelasting en terbeschikkingstelling en mogelijke plaatselijke heffingen, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld. *Geldt niet voor de bestemming Cuba. Raadpleeg hiervoor de lokale huurvoorwaarden.

b) All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket) De aangegeven prijzen bevatten steeds de volgende prestaties: - Onbegrensd aantal kilometers, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld. - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering* (verzekerd bedrag meestal beperkt in overeenstemming met de plaatselijke voorwaarden of bijkomende verzekering door de plaatselijke verhuurder zonder (spiegel)glas- en wiel- of bandenschadedekking; zie artikel 25.) - Volledig-cascoverzekering* (z.g. All-risk) en voertuigdiefstalverzekering (met eigen risico en eventueel vergoeding van het eigen risico door de verhuurder, exclusief glas- en spiegelglasschade evenals banden- en wielschade, zie artikel 23.) - Luchthavenbelasting en terbeschikkingstelling en mogelijke plaatselijke heffingen, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld. *Geldt niet voor de bestemming Cuba. Raadpleeg hiervoor de lokale huurvoorwaarden.

c) Uitbreiding met glas- en bandenschade (All-Inclusive plus pakket) De aangegeven prijzen bevatten steeds de volgende prestaties: - Onbegrensd aantal kilometers, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld. - Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering* (verzekerd bedrag meestal beperkt in overeenstemming met de plaatselijke voorwaarden of bijkomende verzekering door de plaatselijke verhuurder; zie artikel 25.) - Volledig-cascoverzekering* (z.g. All-risk) en voertuigdiefstalverzekering, inclusief glas- en spiegelglasschade evenals schade aan banden of wielen (met eigen risico en eventueel vergoeding van het eigen risico door de verhuurder, zie artikel 23.) - Luchthavenbelasting en terbeschikkingstelling en mogelijke plaatselijke heffingen, tenzij op uw voucher bij wijze van uitzondering een andere regeling is vermeld. *Geldt niet voor de bestemming Cuba. Raadpleeg hiervoor de lokale huurvoorwaarden. d) Incl. extra bestuurders en 1 volle tank (All-Inclusive Gold pakket) Het servicepakket incl. extra bestuurders en 1 volle tank (All-Inclusive Gold pakket) is alleen voor de VS en Canada te boeken. De vermelde pakketten bevatten: - All Risk met eigen risico (All-Inclusive pakket) - Alle extra bestuurders gratis - Één gratis volle tank

3. Prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en zijn in EURO aangegeven. Let u goed op de geldigheidsduur van de prijzen. Verschillende kortingsacties kunnen niet gecombineerd worden. 4. Betaling

De betaling geschied uitsluitend per credit card. Uw credit card wordt, na het afsluiten van de huurautoboeking, belast met het verschuldigde huurbedrag. Indien de huurautoboeking op aanvraag is, geschied de credit card betaling op de dag van de bevestiging. De Betaling loopt over de Franse dochteronderneming en wordt daarom als de verhuurder Car Rental (Pertuis), op uw creditcard-afrekening weergegeven. Om creditcardfraude tegen te werken behoudt de verhuurder zich voor veiligheidscontroles door te voeren. Daarom is de verhuurder gerechtigd bij verdenking van creditcardmisbruik op korte termijn van het contract terug te treden.

5.

Uitval van de verhuurder

Indien het afsluiten van een huurovereenkomst met de lokale verhuurder onmogelijk wordt (b.v. door bedrijfsbeëindiging, faillissement e.d.), vervalt de leveringsverplichting van de verhuurder. De verhuurder behoudt zich het recht voor tot 7 dagen na bevestiging van de reservering, de reservering te kunnen annuleren, indien de lokale verhuurder de verhuur van het voertuig niet accepteert. Over deze eventuele annulering zal de verhuurder u onmiddellijk per telefax, e-mail of post informeren. Eventueel reeds betaalde sommen worden dan per omgaande aan u teruggestort.

6. Verplichting van de klant

Het is uw plicht zeker te stellen dat uw emailpostvak actief en ontvangstbereid is en dat de capaciteit van uw emailpostvak altijd voor inkomende mails voldoende is, zodat u tijdig kennis kunt nemen van inkomende mails. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit een dergelijke niet inachtname van uw verplichtingen, die bij inachtname van uw verplichtingen verhinderd had kunnen worden.

7. Online reserveren

De reservering van uw voertuig kunt u online op onze website of telefonisch via ons call center doorgeven. U ontvangt dan uw voucher per e- mail, fax of per post. Op de voucher staat uw reservering. De voucher moet bij de autoverhuurder ter plaatse worden voorgelegd, die op basis hiervan het huurcontract met u afsluit (zie artikel 11.). Let op: voor Canadese en Amerikaanse staatsburgers is het niet mogelijk een auto te huren in Canada en in de USA. Dit zelfde geldt voor Deense staatsburgers die een auto willen huren in Denemarken.

8. Reservering volgens voertuigcategorie U reserveert bij ons geen individuele modellen, maar naar grootte, prestatie of type ingedeelde voertuigcategorieën. Wanneer u een concreet model wenst, zullen wij echter proberen om u dit model te leveren. Indien een voertuig in uw geboekte voertuigcategorie niet beschikbaar is, dan wordt er aan u een voertuig van een hogere categorie tegen dezelfde prijs ter beschikking gesteld.

9. Reserveren en storneren

Annuleringen kunnen tot 48 uur voor de voorziene overname van de huurauto plaatsvinden. De annulering kan worden doorgegeven via onze Hotline vanuit Nederland: 0900 - 22 444 55 (0,15 EUR/min), vanuit België: 070 - 66 11 50 (0,30 EUR/min) of online via het contactformulier onder ‘Service’. Bij annuleringen binnen 48 uur voor huuraanvang, evenals bij het niet ophalen van het voertuig, blijft u verplicht de volle huurprijs te betalen. Dit zijn inclusief gevallen waar de klant de huurvoorwaarden van de lokale autoverhuurder niet naleeft. Bij boekingen via partnerwebsites, vergelijkingssites e.d. waar het aanbod van de verhuurder geïntegreerd is, gelden de annuleringsvoorwaarden van de betreffende vergelijkingssite. Let op: Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom. U heeft recht om een door annulering ontstane geringe schade of het niet optreden van een schade te bewijzen.

10. Het wijzigen van een reservering

Alle wijzigingen in uw reservering vereisen een bevestiging door de lokale autoverhuurder. Houdt u er rekening mee dat de verhuurder geen omboekingskosten in rekening brengt, het kan echter voorkomen dat bij het veranderen van een boeking een nieuwe huurprijs tot stand komt. Wijzigingen, die binnen 24 uur voor de geplande overname van de huurauto plaatsvinden, zijn in de regel uitgesloten. In alle andere gevallen zullen wij ons best doen om aan uw wensen gehoor te geven. Het ter plaatse verlengen van uw reservering is tot en met 24 uur voor huureinde alleen via ons call center mogelijk. Wanneer u de verlenging rechtstreeks met de lokale autoverhuurder regelt, kunnen wij u de door ons onderhandelde speciale condities niet garanderen. De autoverhuurder heeft het recht om de verlenging tegen het plaatselijk geldende tarief uit te voeren. Wijzigingen, die de geplande overname van de huurauto in het gedrang kunnen brengen, zoals de verandering van aankomsttijden bij de plaats van overname bijv. door de verandering van vluchttijden, moeten direct aan ons worden doorgegeven. Veranderingen, die te maken hebben met de wissel van de huurautoaanbieder zijn niet mogelijk. Tijdens de huur dient de klant zelf met de plaatselijke autoverhuurder een correcte verlenging van een via de verhuurder gemaakte reservering zeker te stellen. Restitutie van het eigen risico kan in dit geval, alleen geschieden indien het correct verlengde huurcontract kan worden overlegd.

11. Huurcontract

Uw huurcontract sluit u direct ter plaatse af met de lokale autoverhuurder, onder diens geldende voorwaarden. Leest u het huurcontract goed door en bewaart u een kopie hiervan. De lokale partner is de verhuurder van de huurauto en dus ook de aanspreekpartner voor diensten uit het huurcontract, in het bijzonder bij defecten aan de huurauto.

12. Huurperiode

De huurauto worden steeds voor hele dagen verhuurd. De huurdag is steeds de periode van 24 uur vanaf het tijdstip van overname van de huurauto. Huurauto’s moeten daarom op de dag van teruggave ten laatste worden ingeleverd op het tijdstip waarop u het in ontvangst heeft genomen. Let op: wanneer de huurperiode wordt overschreden, wordt er een bijkomende periode door de autoverhuurder volgens de lokaal geldende tarieven (en niet aan de door ons onderhandelde speciale tarieven!) berekend. Wanneer u de huurperiode wenst te verlengen leest u dan artikel 10 goed door. Bij zowel voortijdige teruggave en latere overname van de huurauto is er geen aanspraak op terugbetaling mogelijk.

13. Overgave van de huurauto

De overgave geschiedt in de regel in het luchthavengebouw van uw reisbestemming of anders bij het verhuurkantoor waar u met een gratis shuttle service naartoe wordt gebracht. Indien een hotellevering is afgesproken, moeten de eventueel bijkomende kosten ter plaatse worden betaald. Deze zijn afhankelijk van de regelingen van de plaatselijke autoverhuurder. Controleer bij overname van de huurauto steeds grondig op reeds aanwezige schade en laat deze eventueel op het huurcontract schriftelijk vermelden.

14. Het niet/te laat ophalen van het voertuig

Wijzigingen, die de geplande overname van de huurauto in het gedrang kunnen brengen, zoals de verandering van aankomsttijden bij de plaats van overname bijv. door de verandering van vluchttijden, stakingen of natuurrampen etc. moeten direct aan ons en de lokale verhuurder worden doorgegeven. Let op: Indien de huurauto niet op het overeengekomen tijdstip afgehaald wordt, kan de beschikbaarheid van de huurauto niet meer gegarandeerd worden, omdat de lokale autoverhuurder zich het recht voorbehoudt, de huurauto verder te verhuren. In dit geval bestaat geen recht op restitutie van de huursom. U heeft recht om een door niet ophaling ontstane geringe schade of het niet optreden van een schade te bewijzen.

15. Reparaties

Informeert u bij pech direct uw lokale autoverhuurder. Reparaties aan de huurauto zonder toestemming van de verhuurder zijn verboden.

16. Speciale accessoires

Speciale accessoires zoals kinderzitjes, imperialen, sneeuwkettingen en dergelijke, kunnen bij veel lokale verhuurders tegen een toeslag direct bij de reservering worden besteld.

17. Rijbewijs en paspoort/identiteitsbewijs

Let u op aanwijzingen over geldige plaatselijke vereisten. Meestal moet de bestuurder resp. bijkomende bestuurder minstens één jaar, in enkele landen ook tot en met 3 jaar, in het bezit zijn van een geldige rijbewijs B (volgens Europese norm). Bij de huurautoovername moet er naast het rijbewijs ook een geldig paspoort/identiteitsbewijs worden overlegd. Let op: bij sommige plaatselijke verhuurders is een bijkomende bestuurder alleen tegen betaling mogelijk.

18. Minimumleeftijd Sommige autoverhuurders stellen een minimumleeftijdsgrens voor bestuurder en bijkomende bestuurder. Let u op onze aanwijzingen in dit verband.

19. Waarborgsom

Veel van de plaatselijke autoverhuurders eisen van u een waarborgsom. Hiervoor is een creditcard op naam van de bestuurder noodzakelijk om de borg te betalen. Er worden geen debetkaarten (b.v. Visa Electron) door de lokale verhuurder aanvaard. Let u op de aanwijzingen bij de huurvoorwaarden aangegeven bij de uitgekozen huurauto en controleer nog eens extra op uw voucher.

20. Tankregeling

Er bestaat de variant “empty to empty” of “full to full”, m.a.w. ofwel de tank leeg in ontvangst en leeg afgeven of vol in ontvangst nemen en vol afgeven. Een verdere variant is “full to empty”. Hier wordt de huurauto met volle tank overgenomen en met lege tank weer afgegeven. Bij deze variant moet bij het ophalen van de huurauto de gevulde tank worden betaald. Let u daarom precies op de betreffende regeling die in het huurcontract van de autoverhuurder is beschreven om onnodige kosten te vermijden.

21. One way autohuur Indien u van plan bent om de huurauto op een andere plaats terug te geven dan de plaats van overname dan is dit bij veel plaatselijke autoverhuurders zonder problemen mogelijk, mits de plaats van afgifte zich in hetzelfde land bevindt als de plaats van overname. Informeert u vóór de reservering naar de modaliteiten en de eventuele extra kosten. One-wayhuren zijn in Spanje pas vanaf een huurperiode van 3 dagen mogelijk.

22. Wettelijke

aansprakelijkheidsverzekering Let u erop dat veel lokale autoverhuurders een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering aanbieden met een beperkte dekkingssom. Een niet bindend overzicht van de betreffende dekkingssommen vindt u in paragraaf A “Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering” van de lokale huurvoorwaarden. Informeert u ter plekke bij uw lokale autoverhuurder over de actuele verzekerde sommen. In geval er aansprakelijkheid ontstaat, waarvan de hoogte van de schade (voor persoons- en materiële schade) de betreffende dekkingssom van de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering van de lokale autoverhuurder overschrijdt, dan wordt deze schade niet door de verzekering gedekt. Informeert u bij uw plaatselijke autoverhuurder naar de mogelijkheid om een bijkomende verzekering met een hogere dekkingssom af te sluiten. Let u op de aanwijzingen op uw voucher, evenals de bij het afsluiten van het huurcontract met de plaatselijke autoverhuurder, toegestuurde verzekeringsdocumenten. Let op: de wettelijk aansprakelijkheidsverzekering dekt niet de schade aan de gehuurde auto zelf. (zie hiervoor de volledig-cascoverzekering, artikel 23) De verzekering vervalt bovendien ook wanneer de bestuurder, onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen niet in staat was om de huurauto te besturen. Indien een schade ontstaat is de verzekerde persoon verplicht om de schade onmiddellijk, uiterlijk op de daarop volgende dag, bij de verzekering te melden, dit om de verzekeringsdekking niet te verliezen. Het contactadres vindt u in de verzekeringsdocumenten.

23. Volledig-cascoverzekering

a) Volledig-cascoverzekering In de huurprijs is een volledig-cascoverzekering (All Risk) of een soortgelijke verzekering voor de dekking van schade aan uw huurauto inbegrepen, telkens met diefstalbescherming. Deze verzekering is bij de, in artikel 3., genoemde prijs inbegrepen. Let u tevens op de op de voucher vermelde aanwijzingen over de omvang van de volledig-cascoverzekering en over de aansprakelijkheidsuitsluitingen. Indien door de lokale autoverhuurder alleen een dekking met eigen risico wordt aangeboden, zal de plaatselijke verhuurder de door u gedeponeerde waarborgsom ter hoogte van het eigen risico inhouden. Dit is in de eerste plaats voor de hoogte van het eigen risico het geval. De volgende vormen van schade zijn door de volledig-cascoverzekering uitgesloten: schade aan wielen, banden, (spiegel)glas, dak en onderstel/oliecarter, eerdere schade en schade die is ontstaan door het rijden op onverharde wegen. De hoogte van het eigen risico en de verzekeringsuitsluitingen variëren van land tot land. Neem de regelingen van de lokale autoverhuurder in acht.

b) Restitutie van het eigen risico. De verhuurder vergoedt uw eigen risico als er een All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket), Uitbreiding met glas- en bandenschade (All- Inclusive Plus pakket) of een service pakket inclusief extra bestuurders en 1 volle tank (All- Inclusive Gold pakket) is afgesloten, voor zover dit niet in de volgende gevallen is uitgesloten: - in het geval de algemene huurvoorwaarden van de autoverhuurder niet worden nageleefd, in het bijzonder bij schade door het rijden op onverharde wegen, - in gevallen van inbreuk op verplichtingen conform artikel 27 van deze algemene voorwaarden, - in het geval waarin de huurder de schade met opzet veroorzaakt. Veroorzaakt de huurder de schade door grove onachtzaamheid, is hij aansprakelijk in verhouding tot de ernst van zijn onachtzaamheid, - bij verlies of beschadiging van de autosleutels, - eerdere schade - bij schade aan wielen/banden en (spiegel)glas in geval van een All Risk zonder eigen risico (All-Inclusive pakket) - bij schade aan dak en onderstel - privévoorwerpen die uit de huurauto worden gestolen, bij een ongeval worden beschadigd of bij poging tot diefstal -schade aan de koppeling - in alle gevallen waarbij de plaatselijke verzekering de hoofdschade niet regelt. Het eigen risico bij een pakket met eigen risico, wordt niet vergoed. Vervolgkosten zoals wegsleepkosten, uitvalkosten, service- en verwerkingskosten schadedossier, hotelovernachting, telefoonkosten enz. worden in het algemeen niet vergoed. Privé-objecten, die uit de huurauto worden gestolen, worden nooit vergoed.

24. Wat te doen in het geval van schade

Indien u schade lijdt of als de huurauto is gestolen, dan heeft u de volgende verplichtingen: - De plaatselijke autoverhuurder direct te informeren, - De politie te informeren ter opstelling van een proces-verbaal, - Een proces-verbaal dient voorgelegd te worden in geval de algemene voorwaarden van de verhuurder dit bepalen en bij ongevallen/schadegevallen met lichamelijk letsel. - Het laten opstellen van een schaderapport door de lokale autoverhuurder bij de teruggave van de huurauto met handtekening van de lokale autoverhuurder. Om het eigen risico in het geval van de servicepakketten All Risk zonder eigen risico (All- Inclusive pakket), uitbreiding met glas- en bandenschade (All-Inclusive Plus pakket) of een uitbreiding incl. extra bestuurders en 1 volle tank (All-Inclusive Gold pakket) vergoed te krijgen, stuurt u a.u.b. de volgende documenten naar de verhuurder: - het schaderapport ondertekend door de lokale autoverhuurder en uzelf, - het proces-verbaal, - de kopie van het huurcontract, - het betalingsbewijs, dat u de waarborg contant heeft betaald resp. het bewijs van de belasting van de creditcard. De klant dient de aanspraak op restitutie binnen een maand, na het schadgeval, bij de verhuurder aan te geven. Na deze periode, heeft de klant alleen aanspraak op restitutie als aangetoond kan worden dat de klant tijdens deze periode verhinderd was. Om aanspraak te kunnen maken op de verzekeringsdekking in het geval van schade aan de huurauto, is de verzekerde persoon verplicht de schade onmiddellijk, dan wel uiterlijk de volgende dag, te melden bij de verzekering. De contactgegevens vindt u in de bijlage van uw verzekeringsdocumenten.

25. Bijkomende verzekeringen

De meeste lokale autoverhuurders bieden een bijkomende verzekering aan, in het bijzonder een inzittendenverzekering. De prijzen en voorwaarden van deze verzekeringen kunt u direct bij de lokale autoverhuurder opvragen. De vergoeding van kosten van zulke bijkomende verzekeringen door de verhuurder is uitgesloten.

26. Garantie

Als bemiddelaar kan de verhuurder nakoming van de contractuele prestaties van de lokale autoverhuurder niet garanderen. De verhuurder is echter graag bereid om in geval van problemen met de plaatselijke autoverhuurder te bemiddelen.

27. Aansprakelijkheid

De verhuurder is in onbeperkte mate aansprakelijk voor eigen prestaties en eigen gedrag, echter alleen in geval van opzet en grove nalatigheid. Voor eenvoudige nalatigheid aanvaardt de verhuurder enkel aansprakelijkheid bij inbreuk op belangrijke contractuele verplichtingen. De aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de 10-voudige waarde van het bij de plaatselijke verhuurder afgesloten contract. De vermelde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet bij dood, lichamelijk letsel- of gezondheidsletsels. De aansprakelijkheid van de verhuurder, op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en onder andere verplichte wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid, blijft ongeroerd door de reeds genoemde beperkingen op de aansprakelijkheid.

28. Overmacht

De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Hieronder vallen in het bijzonder oorlogen, opstanden, vliegtuigkapingen, terroristische aanslagen, alle vormen van natuurcatastrofen, stroomuitvallen, stakingen, blokkades en dergelijke.

29. Rechtskeuze

Uw contract met de verhuurder is onderhevig aan het Duitse recht.