Warunki Przedpłaty Online


1. Warunki rezerwacji

1.1 Niniejsza Umowa nie stanowi umowy dostarczenia usług najmu pojazdu. Warunki Usług Najmu (dalej zwane Usługami Najmu) są sprecyzowane w odrębnej umowie, która może być zawarta z członkiem Systemu Najmu Pojazdów Avis, który udostępnia pojazd ("Lokalny Dostawca"). Zawarcie umowy jest warunkiem koniecznym najmu pojazdu, chyba że jest Pan/Pani preferowanym klientem Avis w momencie odbioru pojazdu. Ponadto, będzie Pan/Pani podlegać standardowym warunkom Avis co do zdolności do prowadzenia pojazdu.

1.2 W przypadku rezerwacji typu Zapłać Teraz zawiązuje Pan/Pani niniejszą umowę z Avis Finance Company Ltd ("AFC") (patrz Warunki dla Zapłać Teraz poniżej).

2. Warunki dla Zapłać Teraz

2.1. Przez zaznaczenie opcji Wyrażam Akceptację (Akceptuję) w trakcie procesu rezerwacji online zobowiązuje się Pan/Pani przestrzegać warunki ogólne oraz poboczne wyłącznie niniejszej Umowy zawiązanej z AFC. Przez zawarcie niniejszej umowy, wyraża Pan/Pani zgodę na zakup kuponu o wartości nominalnej (dalej zwanym "voucher") od AFC w cenie podanej przez AFC. AFC wyda voucher oraz prześle go Panu/Pani przez email oraz zarezerwuje Usługi Najmu. Może Pan/Pani wymienić voucher na Usługi Najmu u Lokalnego Dostawcy podczas odbierania pojazdu okazując voucher.

2.2. Zobowiązuje się Pan/Pani do poniesienia kosztów związanych z voucher'em, który w momencie spłaty w pełni upoważnia Pana/Panią do usług najmu od momentu dokonania rezerwacji na stronie internetowej. Koszty zostają potrącone z Pana/Pani karty kredytowej/debetowej/ płatniczej w czasie składania rezerwacji. Voucher nie zostanie wydany do momentu uiszczenia pełnej płatności. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy, świadomie upoważnia Pan/Pani AFC do obciążenia Pana/Pani karty debetowej/kredytowej/płatniczej w kwocie wskazanej na wydanym kuponie oraz do potrącenia ewentualnych kosztów dodatkowych o których jest mowa w niniejszej Umowie.
KARTY PŁATNICZE:
Akceptowane są następujące karty: American Express, MasterCard, Visa, Diners (Avis nie akceptuje kart typu: Electron, Maestro, Prepaid, Electronic use only).
Wymagana jest autoryzacja (karta musi posiadać tą funkcję), która jest utrzymywana na karcie do momentu zwrotu samochodu (termin uwolnienia autoryzacji jest zależny od wydawcy karty kredytowej).
Kartę należy przedłożyć pracownikowi Avis w chwili wynajmu i karta powinna być wystawiona na nazwisko osoby wynajmującej lub wskazanej przez wynajmującego (wymagany jest podpis właściciela karty na umowie wynajmu).
W Polsce wynajem samochodów z grup L, F, H, K, O wymaga przedłożenia w chwili wynajmu dwóch różnych kart płatniczych.Autoryzowana kwota to na ogół ubezpieczenie dopłat (całkowity koszt wynajmu) i opłata za paliwo, ale jej wartość jest różna w zależności od rozmiarów pojazdu, wieku kierowcy, czasu trwania wypożyczenia i miejsca odbioru pojazdu. W przypadku nieokazania ważnej karty płatniczej lub niewystarczających środków na jej koncie (braku autoryzacji), Avis może odmówić wydania pojazdu.
Uwaga! Jeżeli wynajem został przedpłacony kartą typu Electron, Maestro, Prepaid lub Electronic use only, Avis w chwili odbioru samochodu wymaga karty: American Express, MasterCard, Visa, Diners (karty typu: Electron, Maestro, Prepaid, Electronic use only nie są akceptowane).

2.3. Zakupiony voucher może być wymieniony pod najem (w cenie zawierającej już podatek VAT) wybranego pojazdu w terminach wyznaczonych w trakcie rezerwacji, wraz z wyposażeniem określonym jako zawarte w cenie w trakcie rezerwacji, w stawkach podanych Panu/Pani przez nas. Można dokonać podglądu wyposażenia zawartego w cenie klikając odnośnik "Cena zawiera" na stronie "Cena".

2.4. Wszelkie inne dodatkowe usługi oraz uposażenia (np. dodatkowe wyposażenia, dodatkowy kierowca, dodatkowe ubezpieczenia, paliwo, dodatkowe dni) niosą ze sobą dodatkowe opłaty, które musi Pan/Pani uiścić bezpośrednio u Lokalnego Dostawcy w momencie odbioru pojazdu lub też jego zwrotu. Dodatkowe opłaty mogą być również uiszczone u Lokalnego Dostawcy w momencie odbioru pojazdu jeśli ma Pan/Pani mniej jak 25 lat.

2.5 Jeśli rezerwacja zostanie anulowana w dniu w którym została dokonana, opłata anulacyjna nie będzie pobierana.

2.6 Jeśli rezerwacja zostanie anulowana do 3 dniu przed odbiorem, klient otrzyma pełen zwrot pomniejszony o kwotę 40GBP / €50 (80 GBP za samochód z floty Avis Prestige) tytułem kompensaty na rzecz AFC.

2.7 Jeśli rezerwacja zostanie anulowana w ciągu 3 dniu przed datą i godziną wynajmu z rezerwacji, zastosowana zostanie stała wielkość kompensacji, zbliżona do średniej kwaoty za 3 dni wynajmu.

2.8 Jeśli samochód nie zostanie odebrany, a rezerwacja nie zostanie anulowana, klient nie otrzyma zwrotu kosztów i cała kwota z voucheru zostanie zatrzymana tytułem kompensaty.

2.9 W celu uzyskania zwrotu wpłaconej kwoty za voucher (w stosownych przypadkach) należy przesłać pismo (lub email) na adres podany poniżej, z prośbą o zwrot.

Jupol-Car Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 12A
02-220 Warszawa
email: cs@avis.pl

2.10 Dla uniknięcia wątpliwości, AFC nie udzieli zwrotu:
a) za częściowo niewykorzystany okres najmu ustalony w przepłaconej rezerwacji
b) jeśli na skutek modyfikacji rezerwacji wartość usługi będzie mniejsza przepłacona kwota w dokonanej pierwotnie rezerwacji

2.11 Faktura za wynajem jest wystawiana po zakończeniu wynajmu.

3. Zmiany Rezerwacji

3.1 Z zastrzeżeniem dostępności oraz ograniczeń sprecyzowanych w punkcie 3.2 poniżej, można dokonać zmiany rezerwacji do 24 godzin przed odbiorem pojazdu za pomocą niniejszej strony lub też w dowolnym momencie do czasu dokonania najmu dzwoniąc do Avis Call Centre na numer +48 22 5726565.
Z uwzględnieniem warunków podanych poniżej, można zastosować voucher jako opłata za te alternatywne usługi.

3.2 Zmiany rezerwacji uwzględniają następujące ograniczenia:

a) W przypadku zmiany rezerwacji koszty Usług Najmu są większe od wartości nominalnej Pana/Pani voucher'a, zostanie Pan/Pani obciążona różnicą poprzednich i obecnych stawek Avis, dodatkowa płatność będzie płatna w chwili zmian.
b) Jeżeli koszty zmiany rezerwacji są niższe od kosztów wartości nominalnej voucher'a, nie ponosi Pan/Pani dodatkowych kosztów.

4. Ogólne warunki

4.1 Warunki niniejszej umowy nie pomniejszają Pana/Pani praw ustawowych odnoszących się do zwrotu pieniędzy.

4.2 AFC lub Lokalny Dostawca odpowiednio ponoszą odpowiedzialność za straty poniesione przez Pana/Panią wynikające z naruszenia postanowień niniejszej umowy przez AFC lub Lokalnego Dostawcę w przypadku gdy tego rodzaju straty stanowią przewidywalne konsekwencje naruszenia w okolicznościach przypadku poniesienia strat. Straty będą uznane za przewidywalne jeśli są one brane pod uwagę Pana/Panią, AFC lub Lokalnego Dostawcę w momencie objęcia rezerwacji. AFC lub Lokalny Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za pośrednie straty, które stanowią skutki uboczne głównej straty lub uszczerbek, oraz te które nie są przewidywalne przez AFC, Lokalnego Dostawcę lub Pana/Panią (takie jak utrata zysków lub utrata możliwości/sposobności).

Wysokość opłat jest kwotą netto.